«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «PSICHOLOGIYA»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «PSYCHOLOGY»
ISSN 2304-1226 (Print)

List of issues > Series «Psychology». 2020. Vol. 32

Self-Acceptance as an Attribute of an Adaptation Subject

Author(s)
T. S. Pilipenko
Abstract

The paper discusses the personality of an adaptation subject. It presents a brief theoretical overview of Russian psychologists’ research of the adaptation process in the view of the subject approach. The focus is on the phenomenon of self-acceptance with emphasis on the study of self-acceptance as an attribute of adaptation subject’s personality. The phenomenon of self-acceptance is viewed an attribute of an actively self-developing personality rather than an integral personal attribute contributing to inner comfort, positive perception of themselves. Absolute self-acceptance means a high-performance activity of a subject aimed at self-comprehension and self-development, which makes it possible to study this phenomenon as an attribute of the personality of an adaptation subject. The author suggests that self-acceptance initiate subject’s activity and leads to realizing adaptation potential of the personality of an adaptation subject.

About the Authors

Pilipenko Tatyana Sergeevna, Head of the Department of Psychological Work, Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 15, Kazarmenny lane, Khabarovsk, 680020, Russian Federation, e-mail: tapily@mail.ru

For citation

Pilipenko T.S. Self-Acceptance as an Attribute of an Adaptation Subject. The Bulletin of Irkutsk State University. Series Psychology, 2020, vol. 32, pp. 44-49. https://doi.org/10.26516/2304-1226.2020.32.44 (in Russian)

Keywords
personality of an adaptation subject, subject’s activity, phenomenon of self-acceptance
UDC
159.9
DOI
https://doi.org/10.26516/2304-1226.2020.32.44
References

Abulkhanova K.A. Mirovozzrencheskii smysl I znachenie kategorii sub"ekta [Ideological meaning and meaning of the subject category]. Vestnik Krasnoyarskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universitetaim. V.A. Astaf'eva [V.A. Astafieva Bulletin of Krasnoyarsk State Pedagogical University], 2016, no. 4, pp. 162–168. (in Russian)

Vorob'eva K.I. Assertivnost' kak sistemoobrazuyushchee svoistvo sub"ekta adaptatsii [Assertiveness as a system-forming property of the subject of adaptation]. Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Buryat State University], 2012, pp. 118–124. (in Russian)

Kiseleva E. P. Samoprinyatie I stremlenie k samosovershenstvovaniyu sub"ektov obrazovatel'nogo protsessa vuza kak factor napravlennosti uchebnoi motivatsii studentov[Self-acceptance and aspiration to self-improvement of subjects of educational process of higher education institution as a factor of orientation of educational motivation of students. Diss. sci. abstract]. Kursk, 2008, 26 p. (in Russian)

Kolkova S.M. Bezuslovnoe samoprinyatie kak facto rrazvitiya gumanisticheskikh kachestv lichnosti budushchikh psikhologov. Avtoref. diss. … kand. psikhol. nauk [Unconditional self-acceptance as a factor in the development of humanistic qualities of the personality of future psychologists. Diss. sci. abstract]. Krasnoyarsk, 2006, 20 p. (in Russian)

Kolkova S.M. Samoprinyatie kak sostavlyayushchaya psikhologicheskogo zdorov'ya cheloveka [Self-acceptance as a component of human psychological health]. Psikhologicheskoe zdorov'e cheloveka: zhiznennyi resurs I zhiznennyi potentsial [Human psychological health: life resource and life potential], 2012, pp. 69-76. (in Russian)

Maralov V.G. Osnovy samopoznaniya I samorazvitiya [Basics of self-knowledge and self-development:]. Mosсow, Akademiya Publ., 2004, 256 p. (in Russian)

Orlov A.B. Psikhologiya lichnosti i sushchnosti cheloveka: paradigmy, proektsii, praktiki [Psychology of personality and essence of man: paradigms, projection practice]. Mosсow, Akademiya Publ., 2002, 272 p. (in Russian)

 Posokhova S.T. Psikhologiya adaptiruyushcheisya lichnosti: sub"ektnyi podkhod [Psychology of adapting personality: a subjective approach. Diss. sci. abstr.]. St. Peterburg, 2002, 38 p. (in Russian)

Khukhlaeva O.V. Osnovy psikhologicheskogo konsultirovaniya I psikhologicheskoi korrektsii [Basics of psychological counseling and psychological correction]. Mosсow, Akademiya Publ., 2001, 208 p. (in Russian)

Shamieva V.A. Assertivnost v structure lichnosti sub"ekta adaptatsii [Assertiveness in the personality structure of the subject of adaptation. Diss. sci. abstract]. Khabarovsk, 2009, 23 p. (in Russian)

Yaremchuk S.V. Problema prinyatiya sebya v yunosheskom vozraste [The problem ofself-acceptance in adolecence]. Izvestiya Sochinskogo gosudarstvennogo universiteta [Proceedings of Sochi state University], 2012 no. 4, pp. 207-212. (in Russian)


Full text (russian)