«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «PSICHOLOGIYA»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «PSYCHOLOGY»
ISSN 2304-1226 (Print)

List of issues > Series «Psychology». 2020. Vol. 32

Direction of Interaction with Partner in Non-Registered Marriage Determination

Author(s)
Y. М. Panfilova
Abstract

Direction in interaction consists of the following components: economic-resource, social-resource, predicative-value and subject-value. For partners’ interaction direction in non-registered marriage determination, author’s methodic was developed, based on 12 modeled situations with 4 options of behavior in it, corresponding to 4 direction components in interaction with partner in non-registered marriage. Text of author’s methodic is given in the article, as well as answers’ analysis on sex attribute. Presented research is a development of ideas of research-value approach to social interaction of subjects of joint life activities, suggested by V. P. Poznyakov and T. S. Vavakina.

About the Authors

Panfilova Yulia Mikhailovna, Postgraduate, Laboratory of Social and Economical Psychology, Institute of Psychology RAS, 13, Yaroslavskaya st., Moscow, 129366, Russian Federation, e-mail: panfilova-julia@mail.ru

For citation

Panfilova Y.М. Direction of Interaction with Partner in Non-Registered Marriage Determination. The Bulletin of Irkutsk State University. Series Psychology, 2020, vol. 32, pp. 31-43. https://doi.org/10.26516/2304-1226.2020.32.31 (in Russian)

Keywords
non-registered marriage, family values, position towards partner, direction in interaction, direction components
UDC
316.6
DOI
https://doi.org/10.26516/2304-1226.2020.32.31
References

Alyoshina Y.E., Gozman L.Y., Dubovskaya E.M. Sotsialno-psichologicheskie metody issledovaniya supruzheskikh otnosheniy [Social and economic methods of marital relations study]. Spetspraktikum po sotsialnoy psikhologii [Special practice on social psychology]. Moscow, Moskovskii universitet Publ., 1987, pp. 78-90 (in Russian)

Belinskaya E.P., Pernerovskaya E.S. Predstavleniya sovremennoi molodezhi ob institute semyi i braka [Conception of modern youth about institute of family and marriage]. Sovremennaya sotsialnaya psichologia: teoreticheskie podhodi i prikladniye issledovaniya [Modern social psychology: theoretical approaches and applied studies], 2010, no. 4 (9), pp. 40-50. (in Russian)

Vavakina T.S. Tipy psikhologicheskogo otnosheniya rossiyskikh predprinimatelej k delovomu partnerstvu [Types of psychological position of Russian entrepreneurs towards business partnership. Cand. sci. diss.]. Moscow, 2011, 187 p. (in Russian)

Volkova A.N. Sotsialno-psichologicheskiye factory supruzheskoy sovmestimosti [Social and psychological factors of marital compatibility. Cand. sci. diss.]. Saint Petersburg, 2001, 236 p. (in Russian)

Volkova A.N., Trapeznikova T.M. Metodicheskiye priemy diagnostiki supruzheskikh otnosheniy [Methodical approaches of diagnostics of marital relations]. Voprosi psichologii [Issues of psychology], 1985, no. 5, pp. 110-116. (in Russian)

Isupova I.G. Rossiyskiye konsessualniye soyuzi nachala XXI veka [Russian consensual unions in the beginning of the XXI century]. Monitoring obshestvennogo mneniya [Public opinion monitoring], 2015, no. 2 (126), pp. 153-164. (in Russian)

Levkovich V.P. Osobennosti dobrachnogo perioda zhizni suprugov kak odna iz prichin stabilizacii i destabilizacii molodoj sem’i [Spouses’ premarital life features as one of the young family stabilization and destabilization reasons]. Znanie. Ponimanie. Umenie [Knowledge. Understanding. Skills], 2010, no. 1, pp. 82-85. (in Russian)

Mikhailova I.A. Grazhdanskie braki: pravovaya neopredelennost’ i prakticheskie problemi [Civil marriages: legal uncertainty and practical issues]. Yuridicheskaya nauka [Legal Science], 2011, no 2, pp. 40-43. (in Russian)

Nikulo E.A. Sotsialno-psichologicheskiye factory otvetstvennogo otnosheniya predprinimateley k uchastnikam delovogo vzaimodeystviya [Social and psychological factors of responsible position of entrepreneurs towards participants of business interaction. Cand. sci. diss.]. Moscow, 2013, 193 p. (in Russian)

Panfilova Y.M. Napravlennost’ na vzaimodeystvie s partnerom v nezaregistrirovannom brake, kak pokazatel’ semeynikh tsennostey partnera [Direction in interaction with the partner in non-registered marriage as indicator of partner's family values]. Chelovecheskii faktor: Sotsialnyi psikholog [Human factor: Social psychologist], 2019, no. 1 (37). pp. 328-334. (in Russian)

Poznyakov V.P., Vavakina T.S. Delovoe partnerstvo kak vid sotsialnogo vzaimodeystvia: tsennostno-resursniy podhod [Business partnership as a kind of social interaction: resource-value approach]. Chelovecheskiy factor problemy psichologii i ergonomiki [Human factor of psychology and ergonomics issues], 2014, no. 2 (69), pp. 3–11. (in Russian)

Poznyakov V.P. Vavakina T.S. Psikhologiya delovogo partnerstva: teoria i empiricheskie issledovania [Psychology of business partnership: theory and empirical researches]. Moscow, Institut Psikhologii RAN Publ., 2016, 320 p. (in Russian)

Pozniakov V.P., Titova O.I. Konkurentnye i partnerskie otnoshenija rossijskih predprinimatelej: regional'nye i gendernye osobennosti [Russian entrepreneurs’ relations in competition and partnership: regional and sex features]. Problemy ekonomicheskoj psihologii [Economical psychology issues], 2005, vol. 2, pp. 181-204. (in Russian)

Rubinshtein S.L. Bytie i soznanie. Chelovek i mir [Being and consciousness. Man and the world]. Saint Petersburg, Piter Publ., 2003, 501 p. (in Russian)

Saralieva Z.Kh., Blonin V.A., Egorova N.Y. Zhiznennie miry sovremennoy rossiyskoi semyi [Life worlds of modern Russian family: monograph]. Nizhnij Novgorod, Nizhegorodskiy State University Publ.], 2015, 264 p. (in Russian)

Solodnikov V.V. Semya i semeynie gruppy: k utochneniyu ponyatiy i perspektiv issledovaniya [Family and family groups: to the specification of notions and research prospective]. Sovremennaya sotsialnaya psikhologia: teoreticheskie podkhody i prikladnie issledovaniya [Modern social psychology: theoretical approaches and applied researches], 2011, no. 1 (10), pp. 44-55. (in Russian)

Stolin V.V., Butenko G.P., Romanova T.L. Test-oprosnik udovletvorennosti brakom, OUB [Test-Questionary of marital satisfaction]. Psikhologicheskie testy [Psychological tests], Moscow, 2001, vol.2, pp.173-179. (in Russian)

Deutsch M. A Theory of cooperation and competition. Human Relations, 1949, vol. 2, pp. 129-152.

Murstein B.I. Physical attractiveness and marital choice. Journal of Personality and Social Psychology, 1972, vol. 22, no. 1, pp. 8-12.

Willoughby B.J., Carroll J.S., Busby D.M. The different effects of «living together». Determining and comparing types of cohabiting couples. Journal of Social and Personal Relationships, 2012, vol. 29, pp. 397-419.


Full text (russian)