«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «PSICHOLOGIYA»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «PSYCHOLOGY»
ISSN 2304-1226 (Print)

List of issues > Series «Psychology». 2019. Vol. 28

Some Features of Value-Sense Sphere Structure of Students and Their Level of Aptitude for Professional Trainability

Author(s)
S. G. Lovkov
Abstract

The paper presents the results of the empirical study of some features of value-sense sphere of university students and their aptitude for professional trainability. Herewith professional trainability means holistic mechanism enabling educational and training activities. The study of the value-sense sphere was done within the study of a sense construct system. The study has revealed such features of value-sense sphere as seeing him or herself as belonging to a particular professional community and adopting professional values. These peculiarities of sense sphere structure have been found to be related with the level of professional trainability. Portraying him or herself as a member of a particular professional community is typical for students with high level of professional trainability.

About the Authors

Lovkov Sergey Grigorevich, Postgraduate, Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, 1, Ulyanov st., Nizhny Novgorod, 603950, Russian Federation, e-mail: lovscom@yandex.ru

For citation

Lovkov S.G. Some Features of Value-Sense Sphere Structure of Students and Their Level of Aptitude for Professional Trainability. The Bulletin of Irkutsk State University. Series Psychology, 2019, vol. 28, pp. 51-57. https://doi.org/10.26516/2304-1226.2019.28.51 (in Russian)

Keywords
value-sense sphere, sense constructs, professional trainability, university students, educational and training activities
UDC
37.015.3
DOI
https://doi.org/10.26516/2304-1226.2019.28.51
References

Aksenova G.I., Muhametzyanova F.G. Kriterii i indikatory sub’ektnosti studenta i kursanta vysshego uchebnogo zavedeniya [Criteria and indicators of subjectivity of a student and a cadet of a higher educational institution]. Prikladnaya yuridicheskaya psihologiya [Applied legal psychology], 2015, no 3, pp. 102-106. (in Russian)

Arhipova I. V. K voprosu o razvitii uchebno-professional'nogo soznaniya budushchih pedagogov [The development of educational and professional consciousness of future teachers]. Samarskij nauchnyj vestnik [Samara Scientific Herald], 2014, no 1, pp. 17-20. (in Russian)

Gaponova S.A., Lovkov S.G. Issledovanie izmenenij smyslovoj sfery uchashchihsya v processe professional'nogo obucheniya [The study of changes in the semantic sphere of students in the process of vocational training]. Pis'ma v jemissija. Offlajn: jelektronnyj nauchnyj zhurnal [The Emissia. Offline Letters]. Availableat: http://www.emissia.org/offline/2018/2622.htm (date of access: 03.02.2019). (in Russian)

Ermakova E.V. Izuchenie sindroma ehmocional'nogo vygoraniya kak narusheniya cennostno-smyslovoj sfery lichnosti (teoreticheskij aspekt) [The study of emotional burnout syndrome as a violation of the value-semantic sphere of the person]. Kul'turno-istoricheskaya psihologiya [Cultural-historical psychology], 2010, no 1, pp. 27-39. (in Russian)

Klimchuk V.A. Trening vnutrennej motivacii [Internal motivation training]. Saint-Petersburg, Rech' Publ., 2005, 76 p. (in Russian)

Leont'ev D.A. Psihologiya smysla: priroda, stroenie i dinamika smyslovoj real'nosti [Psychology of semantic: nature, structure and dynamics of semantic reality]. Mosсow, Smysl Publ., 2003, 487 p. (in Russian)

Oryol V.E. Sindrom psihicheskogo vygoraniya lichnosti [Mental burnout syndrome]. Mosсow, Institute of Psychology of Russian Academy of Sciences Publ., 2005, 450 p. (in Russian)

Rosina N.L. Problemy stanovleniya studenta-psihologa kak sub»ekta uchebno-professional'noj deyatel'nosti v vuze [Problems of the formation of a student psychologist as a subject of educational and professional activities at the university]. Psihopedagogika v pravoohranitel'nyh organah [Psychopedagogy in law enforcement], 2011, no 4, pp. 33-36. (in Russian)

Rosina N.L. Professional'naya obuchaemost' studentov kak osnova ih sub»ektnoj pozicii v obuchenii [Professional educability of students as the basis of their subjective position in training]. Obrazovanie i nauka. Izvestiya Ural'skogo otdeleniya Rossijskoj akademii obrazovaniya [Education and science. Proceedings of the Ural branch of the Russian Academy of Education.], 2012, no 2, pp. 41-49. (in Russian)

Fransella F., Bannister D. Novyj metod issledovaniya lichnosti: Rukovodstvo po repertuarnym lichnostnym metodikam [New method of personality research: a guide to personal repertoire techniques]. Mosсow, Progress Publ., 1987, 236 p. (in Russian)

H'ell L., Zigler D. Teorii lichnosti (Osnovnye polozheniya, issledovaniya i primenenie) [Personality Theory (Fundamentals, Research and Application)]. Saint-Petersburg, Piter Press Publ., 1997, 608 p. (in Russian)


Full text (russian)