«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «PSICHOLOGIYA»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «PSYCHOLOGY»
ISSN 2304-1226 (Print)

List of issues > Series «Psychology». 2018. Vol. 26

Peculiarities of Political Value Semantic Orientation of Today’s Youth (Taking Stock in the Research)

Author(s)
D. R. Bazarova, M. N. Darizhapova
Abstract

The article is concerned with the problem of developing political values of today’s youth, changes in the value system, ethno-cultural stereotypes. Timeliness of the topic is in accord with the present day needs of youth political education. The author used Rokeach Value Survey, Fenigstein’s Personal Identity Test, the Scale of Ethno-National Attitudes 2010 (O. E. Khukhlaev, I. M. Kuznetsov, N. V. Tkachenko). The sample includes three groups of youth: freshmen, senior, and part-time students. In the cross-cultural study of patriotism students of 9-11 grades took part. The results revealed that the Baikal region youth is willing to participate in the political life of the nation. To put it into effect there is a necessity in a flexible model of developing the system of value semantic orientation of youth within the system of comprehensive school, secondary specialized education institution, and higher education institution meeting the needs of the age and political realities.

About the Authors

Bazarova Dolgor Radnanimaevna, Candidate of Sciences (Psychology), Associate Professor, Department of General and Social Psychology, Buryat State University, 24a, Smolin st., Ulan-Ude, 670000, Russian Federation, e-mail: dolgor.bazarova@yandex.ru 

Darizhapova Marina Nikolaevna, Candidate of Sciences (Psychology), Associate Professor, Department of General and Social Psychology, Head, Laboratory of Innovative Technologies in the Field of Child Protection, Buryat State University, 24a, Smolin st., Ulan-Ude, 670000, Russian Federation, e-mail: darizhapovam@mail.ru

For citation

Bazarova D. R., Darizhapova M. N. Peculiarities of Political Value Semantic Orientation of Today’s Youth (Taking Stock in the Research). The Bulletin of Irkutsk State University. Series Psychology, 2018, vol. 26, pp. 3-13. https://doi.org/10.26516/2304-1226.2018.26.3 (in Russian)

Keywords
value orientation, semantics, determinants, youth, political values, patriotism, personal identity, personality, students
UDC
159.9.01
DOI
https://doi.org/10.26516/2304-1226.2018.26.3
References

Sanzhaeva R.D. (ed.) Aktual'nye problemy psikhologii Baikal'skoi Azii: kollektivnaya monografiya [Actual problems of psychology of Baikal Asia: call. monograph]. Ulan-Ude, Buryat. State University Publ., 2012, 346 p. (in Russian)

Bazarova D.R., Monsonova A.R. Obraz mira molodezhi Baikal'skogo regiona [The image of the world of youth of the Baikal region]. Ulan-Ude, Buryat. State University Publ., 2012, 161 p. (in Russian)

Bazarova D.R. Issledovanie tsennostnogo komponenta obraza mira molodezhi: modifitsirovannyi test R. Inglkharta – M. Yanitskogo [Research of the value component of the image of the world of youth: a modified test of R. Inglehart – M. Yanitsky]. Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Buryat State University], 2014, is. 5/2014, pp. 3-7. (in Russian)

Darizhapova M.N. Samootnoshenie kak komponent samosoznaniya [Self-relation as a component of self-awareness]. Vestnik Buryatskogo gos. universiteta. Seriya Psikhologiya. Sotsial'naya rabota [Bulletin of the Buryat State University. Psychology series. Social work. Ulan-Ude : Buryat State University Publishing House], 2015, is. 5 (1), pp. 20-23. (in Russian)

Darizhapova M.N. Samootnoshenie kak akmeologicheskii fenomen [Self-relation as an acmeological phenomenon]. Aktual'nye problemy psikhologii Baikal'skoi Azii: kollektivnaya monografiya [Actual problems of psychology of Baikal Asia: coll. monograph / ed. R. D. Sanzhaeva]. Ulan-Ude, Buryat. State University Publ., 2012, pp. 188-193. (in Russian)

Zelenin A.A. Regional'naya model' gosudarstvennoi molodezhnoi politiki i praktiki ee realizatsii [Regional model of state youth policy and its implementation]. Novosibirsk, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences Publ., 2008, 240 p. (in Russian)

Zelenin A.A., Pfetzer S.A., Gorelkin A.V. Politicheskaya sotsializatsiya «provintsial'noi» molodezhi: informatsionnaya podderzhka tsennostnogo samoopredeleniya v sisteme tekhnologii sodeistviya tsennostnomu razvitiyu [Political socialization of «provincial» youth: informational support for value self-determination in the system of technologies to promote value development]. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. Psikhologiya [Kemerovo State University Bulletin. Psychology], 2015, no. 3 (63), vol. 3, pp. 45-49. (in Russian)

Inglehart R. Postmodern: menyayushchiesya tsennosti i izmenyayushchiesya obshchestva [Postmodern: Changing Values and Changing Societies]. Polis [Polis], 1997, no. 4, 190 p. (in Russian)

Krivtsova E.V. Osobennosti sistemy tsennostei studencheskoi molodezhi Osobennosti sistemy tsennostei studencheskoi molodezhi [Features of the value system of student youth]. Organizatsiya raboty s molodezh'yu: mezhdistsiplinarnaya integratsiya teorii tekhnologii [Organization of work with young people: interdisciplinary integration of the theory of technology]. Kemerovo, 2012, pp. 44-58. (in Russian)

Monsonov A.R., Sanzhaeva R.D., Bazarova D.R. Etnokonfessional'naya identichnost' kak faktor tsennostno-smyslovoi regulyatsii lichnosti [Ethno-confessional identity as a factor of value-semantic regulation of personality]. Vestnik Severo-Vostochnogo federal'nogo universiteta imeni M.K. Ammosova (g. Yakutsk) [Bulletin of the North-Eastern Federal University named after MK Ammosov (Yakutsk). Series «Pedagogy. Psychology. Philosophy»], 2016, no. 2, pp. 40-49. (in Russian)

Munkueva M.S. Organizatsiya patrioticheskogo vospitaniya v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya [Organization of patriotic education in the system of additional education]. Dopolnitel'noe obrazovanie: opyt, problemy, perspektivy razvitiya [Supplementary education: experience, problems, and prospects for development. Zhalsanov]. Kazan, Buk Publ., 2018, pp. 147-150. (in Russian)

Pecherkina I.F. Sotsial'no-politicheskaya aktivnost' molodezhi i problema formirovaniya grazhdanskogo obshchestva [Socio-political activity of youth and the problem of the formation of a civil society]. Sotsiokul'turnaya evolyutsiya Rossii i ee regionov [Socio-cultural evolution of Russia and its regions]. Ufa, Academy of Sciences of the Republic of Belarus: Gilem Publ., 2012, 384 p. (in Russian)

Pfetzer S.A., Zelenin A.A., Yanitsky M.S. Politicheskoe uchastie i politicheskie tsennosti molodezhi rossiiskoi provintsii [Political participation and political values of the youth of the Russian province]. Novosibirsk, SB RAS Publ., 2014, 140 p. (in Russian)

Pfetzer S.A. Politicheskoe uchastie molodezhi rossiiskoi provintsii: strukturno-soderzhatel'nye kharakteristiki i tsennostnye determinanty. Dis. … kand. polit. nauk [Political participation of young people in the Russian provinces: structural and informative characteristics and value determinantsCand. sci. diss]. Kemerovo, 2013. 185 p. (in Russian)

Sanzhayeva R.D. Gotovnost' i psikhologicheskie mekhanizmy ee formirovaniya [Readiness and psychological mechanisms of its formation]. Ulan-Ude, Buryat. State University Publ., 2017, 206 p. (in Russian)

Erdenebat B., Bazarova D.R. Krosskul'turnoe issledovanie sotsial'no-psikhologicheskikh fenomenov patriotizma i natsionalizma [Cross-cultural study of the socio-psychological phenomena of patriotism and nationalism]. Teoreticheskaja i prikladnaja psihologija: tradicii i perspektivy : materialy IX Vserossijskoj molodezhnoj nauch.- prakt. konferencii (28 aprel' 2016) [Theoretical and Applied Psychology: traditions and perspectives. Materials of the IX All-Russia Youth Scientific. conf. (Apr 28, 2016)]. Chita, ZabGU Publ., 2016, pp. 306-310. (in Russian)

Yanitsky M.S. Cennostnoe izmerenie massovogo soznanija [Value dimension of mass consciousness]. Novosibirsk, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences Publ., 2012, 235 p. (in Russian)

Erikson E. (ed. by S. Schlein) Psychosocial Identity. A Way of Looking at Things: Selected Papers. N. Y., W. W. Norton Company, 1995, 782 р.

Fenigstein A. (ed. by M. McCallum & W. Piper) Psychology. Psychological mindedness: A Contemporary Understanding. Mahwah, NJ, US, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1997, pp. 105-131.

Inglehart R. Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies. Princeton, Princeton University Press, 1997, 453 p.

Rokeach M. The nature of values. N. Y., Free Press Publ., 1973, 438 p.


Full text (russian)