«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «PSICHOLOGIYA»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «PSYCHOLOGY»
ISSN 2304-1226 (Print)

List of issues > Series «Psychology». 2018. Vol. 25

Partnership as a Subject of Study in Social Psychology

Author(s)
T. S. Vavakina
Abstract

The article proves the importance of the problem of studying partnership in the frameworks of social psychology. It is noted that the real interaction is one of the basic criteria of social psychology. The author attempted to frame social interaction in the context of activity and communication categories. The correlation of an actor, subject, and object concepts has been analyzed. Theoretical model of social interaction has been proposed. There are three levels of analysis in the structure of social interaction: micro-level, meso-level and macro-level. Micro-level is a simple social interaction. Meso-level is an interaction situation. Macro-level is marked by sustainable relationships between actors. A new aspect of treating the problem arises – parity and hierarchy of relationships.

About the Authors

Vavakina Tatyana Sergeevna, Candidate of Sciences (Psychology), Associate Member, Laboratory of Social and Economical Psychology, Institute of Psychology RAS, 13, Yaroslavskaya st., Moscow, 129366, Russian Federation, e-mail: tvavakina@mail.ru

For citation

Vavakina T.S. Partnership as a Subject of Study in Social Psychology. The Bulletin of Irkutsk State University. Series Psychology, 2018, vol. 25, pp. 38-50. https://doi.org/10.26516/2304-1226.2018.25.38 (in Russian)

Keywords
interaction, social interaction, partnership, partnership relationships, parity, activity, communication, actor
UDC
316.6
DOI
https://doi.org/10.26516/2304-1226.2018.25.38
References

Brushlinskiy A.V. Myishlenie kak protsess i problema deyatelnosti [Thinking as process and problem of activity]. Voprosyi psihologii [Psychology questions], 1982, vol. 2, pp. 28-40. (in Russian)

Brushlinskiy A.V. Psihologiya sub'ekta [Psychology of the subject]. Moscow, Institut psihologii RAN Publ., St. Petersburg, Aleteyya Publ., 2003, 272 p. (in Russian)

Veber M. Izbrannyie proizvedeniya [Chosen works]. Moscow, Progress Publ., 1990, 808 p. (in Russian)

Gromov I.A., Matskevich I.A., Semenov V.A. Zapadnaya sotsiologiya [West sociology]. St. Petersburg, DNK Publ., 2003, 531 p. (in Russian)

Gumplowicz L. Osnovyi sotsiologii [Fundamentals of sociology]. Moscow, Librokom Publ., 2010, 368 p. (in Russian)

Durkheim E. Sotsiologiya. Ee predmet, metod, prednaznachenie [Sociology. His subject, method, mission]. Moscow, Kanon Publ., 1995, 352 р. (in Russian)

Zhuravlev A.L. Psihologiya sovmestnoy deyatelnosti [Psychology of joint activity]. Moscow, Institut psihologii RAN Publ., 2005, 640 р. (in Russian)

Ivanov S.A. Sotsialnoe partnerstvo kak fenomen tsivilizatsii [Social partnership as civilization phenomen]. Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii [Journal of Sociology and Social Anthropology], 2005, vol. 8, no. 3, pp. 79-99. (in Russian)

Létourneau Ch. Progress nravstvennosti [The Evolution of morality]. Moscow, URSS Publ., 2007, 384 p. (in Russian)

Lomov B.F. Metodologicheskiye i teoreticheskiye problemy psikhologii [Methodological and theoretical problems of psychology]. Moscow, Nauka Publ., 1984, 444 p. (in Russian)

Lomov B.F. Sistemnost v psikhologii: izbrannyye psikhologicheskiye trudy [Systematic in Psychology: Selected Psychological Works]. Moscow, Moscow psikhologo-social institute Publ., Voronezh, MODEK Publ., 2003, 424 p. (in Russian)

Poznyakov V. P., Vavakina T. S. Resursno-tsennostnyy podkhod k analizu sotsialnogo vzaimodeystviya subyektov sovmestnoy zhiznedeyatelnosti [Resource-value approach to the analysis of social interaction of subjects of joint life activity]. Znaniye. Ponimaniye. Umeniye [Knowledge. Understanding. Skill], 2014, no. 3, pp. 257-268. (in Russian)

Poznyakov V. P., Vavakina T. S. Psihologiya delovogo partnerstva: teoriya i empiricheskie issledovaniya [Psychology of business partnership: theory and empirical research]. Moscow, Institut psihologii RAN Publ., 2016, 320 p. (in Russian)

Sorokin P. A. Chelovek. Tsivilizatsiya. Obshchestvo [Human. Civilization. Society]. Moscow, Politizdat Publ., 1992, 543 p. (in Russian)

Sotsialnaya psihologiya: Ucheb. posobiye dlya vuzov [Social psychology: Textbook for high schools]. Otv. red. A. L. Zhuravlev. Moscow, PER SE Publ., 2002, 351 p. (in Russian)

Gritsanov A. A., Abushenko V. L., Evelkin G. M., Sokolova G. N., Tereshchenko O. V. (sost.). Sotsiologiya: Entsiklopediya [Sociology: Encyclopaedia]. Minsk, Knizhnyy Dom Publ., 2003, 1312 p. (in Russian)

Spencer H. Osnovaniya sotsiologii: v 2 t. [The Principles of Sociology: in 2 vol.]. St. Petersburg, Tipografiya tovarishchestva I. D. Sytina Publ., 1898, vol. 1, 432 p. (in Russian)

Sushkov I.R. Kategoriya «otnosheniya» i vzaimodeystvie sotsialnyih sub'ektov // Psihologiya otnosheniy cheloveka i psihicheskaya regulyatsiya deyatelnosti [The category of “relations” and the interaction of social actors. Psychology of human relations and mental regulation of activity. Moscow, Vladimir, Sobor Publ., 2007, 248 р. (in Russian)

Sushkov I.R. Psikhologicheskiye otnosheniya cheloveka v sotsialnoy sisteme [Psychological relations of man in the social system]. Moscow, Institute of Psychology of RAS Publ., 2008, 412 p. (in Russian).

Tarde G. Zakonyi podrazhaniya [Laws of imitation]. Moscow, Akademicheskiy Proekt Publ., 2011, 304 p. (in Russian)

Frolov S.S. Vzaimodeystviye sotsialnoye. Slovar klyuchevykh sotsiologicheskikh terminov [Social interaction. Dictionary of key sociological terms]. Moscow, Nauka Publ., 1999, 384 p. (in Russian)

Stammler R. Hozyaystvo i pravo s tochki zreniya materialisticheskogo ponimaniya istorii [Economy and the right from the point of view of materialistic understanding of history]. Moscow, URSS Publ., 2016, 310 p. (in Russian)

Espinas A. Être ou ne pas être [To be or not to be]. Revue philosophique [Philosophical Review]. 1904, pp. 466-468. (in French)

Tönnies F. Gemeinschaft und Gesellschaft [Community and society]. Jena, 1887, 294 p. (in German)


Full text (russian)