«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «PSICHOLOGIYA»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «PSYCHOLOGY»
ISSN 2304-1226 (Print)

List of issues > Series «Psychology». 2018. Vol. 24

Characterological Peculiarities and Types of Attitude Towards Pregnancy of Young Women

Author(s)
Y. A. Kedyarova, M. S. Rysyatova, M. Y. Uvarova
Abstract

The paper deals with characterological peculiarities and types of attitude towards pregnancy of young women. There is relation between a euphoric type of attitude towards pregnancy and such accentuated personality traits (characterological peculiarities) as ostentation, affectability, and exaltation between anxious type of attitude towards pregnancy and such characterological peculiarities as stuck personality and anxiety. The results obtained lead to a conclusion that the types of attitude towards pregnancy highlighted are due to pregnant woman personality rather than environment influence. Taking into account the relation revealed it is possible to define goals and tasks of psychological counseling of pregnant women with anxious and euphoric types of attitude towards pregnancy. The results can also be used to prevent parent-child relationship problems when counseling pregnant women.

For citation:

Kedyarova Y.A., Rysyatova M.S., Uvarova M.Y. Characterological Peculiarities and Types of Attitude towards Pregnancy of Young Women. The Bulletin of Irkutsk State University. Series Psychology, 2018, vol. 24, pp. 45-57. https://doi.org/10.26516/2304-1226.2018.24.45 (in Russian)
Keywords
attitude towards pregnancy, young women, characterological peculiarities, personality accentuation
UDC
References

Brutman V.I., Filippova G.G., Khamitova I.Yu. Metodiki izucheniya psikholog-icheskogo sostoyaniya zhenshchin vo vremya beremennosti i posle rodov [Methods of studying the psychological state of women during pregnancy and after childbirth]. Voprosy psikhologii [Questions of psychology], 2002, no. 3, pp. 110-118. (in Russian)

Varaksina G.N. Osobennosti techeniya beremennosti i razvitiya simptomov ugrozhayushchego aborta u zhenshchin pod vliyaniem kharakterologicheskikh i psikhosotsial'nykh faktorov. Dis. … kand. psikhol. nauk [Features of the course of pregnancy and the development of symptoms of threatening abortion in women under the influence of characterological and psychosocial factors. Cand. sci. diss.]. Kazan, 2002, 194 p. (in Russian)

Gron E.A. Geneticheskie i psikhologicheskie aspekty nevynashivaniya beremennosti. Dis. … kand. med. nauk [Genetic and psychological aspects of miscarriage. Cand. sci. diss.]. Moscow, 2004, 155 p. (in Russian)

Dobryakov I.V. Perinatal'naya psikhologiya [Perinatal psychology]. Saint Petersburg, Piter Publ., 2015, 272 p. (in Russian)

Enikolopov S.N., Khlomov K.D. Issledovanie psikhoemotsional'nykh i individual'no-kharakterologicheskikh osobennostei beremennykh s ugrozoi preryvaniya [Study of psychoemotional and individual-characterological features of pregnant women with the threat of interruption]. Perinatal'naya psikhologiya i psikhologiya roditel'stva [Perinatal psychology and psychology of parenthood], 2007, no. 3, pp. 38-49. (in Russian)

Kedyarova E.A., Maksutova A.A., Russkikh. N.I., Uvarova M.Yu. Psikhologicheskaya gotovnost' beremennykh zhenshchin molodogo reproduktivnogo vozrasta [Psychological readiness of pregnant women of young reproductive age]. Evropeiskii zhurnal sotsial'nykh nauk [European Social Science Journal], 2013, vol. 1, no. 10 (37), pp. 293-297. (in Russian)

Leongard K. Aktsuentuirovannye lichnosti [Accentuated persons]. Rostov on Don, Feniks Publ., 2000, 392 p. (in Russian)

Medvedev D.A., Malysheva D.S. Vnutrennii mir beremennoi zhenshchiny v vozraste rannei vzroslosti [Inner world of a young adulthood pregnant woman]. The Bulletin of Irkutsk State University. Series Psychology, 2017, vol. 22, pp. 30-41. (in Russian)

Rabovalyuk L.N. Vydelenie podtipov PKGD na osnove testa otnoshenii beremennoi I. V. Dobryakova [Isolation of subtypes of PKGD on the basis of the pregnancy and. V. Dobryakova]. Cborniki konferentsii NITs Sotsiosfera [Collected conferences SIC Sociosphere], 2012, no 18, pp. 124-136. (in Russian)

Savenysheva S.S., Agalakova E.G., Artem'eva A.S. Lichnostnye kharakteristiki beremennykh zhenshchin kak faktor otnosheniya k beremennosti i budushchemu rebenku [Personality characteristics of pregnant women as a factor in relation to pregnancy and the future child]. International Journal of Developmental and Educational Psychology: INFAD. Revista de Psicología, 2013, vol. 1, no 1, pp. 191-202. (in Russian)

Filippova G. G. Psikhologiya materinstva [Maternity Psychology]. Moscow, Institut Psihoterapii Publ., 2002, 240 p. (in Russian)

Shelekhov I.L. Vliyanie tipa aktsentuatsii lichnosti i struktury tsennostei na formirovanie materinskoi funktsii beremennykh zhenshchin avtoref. Dis. … kand. psikh. nauk [Influence of the type of personality accentuation and the structure of values on the formation of the maternal function of pregnant women. Cand. sci. diss.]. Tomsk, 2006, 28 p. (in Russian)

Shimanskaya T.L. Autopsikhologicheskaya kompetentnost' beremennykh zhenshchin kak faktor effektivnykh otnoshenii «mat' – ditya». Dis. … kand. psikh. nauk [Autopsychological competence of pregnant women as a factor of effective mother-child relationships. Cand. sci. diss.]. Moscow, 2008, 199 p. (in Russian)


Full text (russian)